ОШ "Филип Вишњић"
Моровић

Корисни линкови


ЖИВОТ ШКОЛЕ ДАНАС

Основна школа „Филип Вишњић“ је регистрована као самостална образовно васпитна установа и уписана је у регистар Окружног суда у Сремској Митровици са подручним школама у Вишњићеву и Јамени. Образовно васпитним радом обухваћени су ученици од 1. до 8.разреда

Подручне школе удружиле су се са матичном школом у Моровићу 2002. године. Матична школа се налази у центру села Моровић, на раскрсници путева, између две реке, Босута и Студве. Предео је равничарски , окружен шумама. Добро је повезана саобраћајницом са околним местима, аод најближег града , Шида, удаљена је 15 км.

Од подручне школе у Јамени школа је удаљена око 20 км. Између села постоји аутобуска линија. Због удаљености је често отежана комуникација и сарадња међу колегама. Матична школа је повезана мрежом улица, тако да је доступна и ученицима чији су домови најудаљенији од школе. Иста ситуација је и у школама у Вишњићеву и Јамени тако да ђаци у школу углавном долазе пешице.

Школе постоје више од стотину година. Школске зграде су адаптиране и прилагођене нормалним условима за рад. У прошлости су школе биле самосталне, али како се због смањења наталитета смањио и број одељења, школе из сва три места су се ујединиле у једну школу. У последњих неколико година такође је видљив све мањи број ученика. Матична школа је грађена од чврстог материјала, спратница је. Окружена је лепим, пространим двориштем у којем се налазе спортска хала, спортско игралиште и зграда вртића. Рад је организован у две смене.

Подручна школа у Вишњићеву се налази такође у центру села и има две приземне зграде, занемарљиво удаљене. Настава се изводи у централној згради у лоше осветљеним учионицама јер су то некада били станови који су преуређени за потребе школе. Поред школе пролази магистрални пут па је присутна мало већа бука од возила у саобраћају. Узгради школе је предшколска група деце која има своје наменски опремљене просторије.

Школска зграда у Јамени је изграђена од чврстог материјала, спратница је и налази се у центру села. Реновирана је после рата уз велику помоћ мештана. Школа нема салу за физичко васпитање него се оно изводи у учионицама или школском дворишту. У све три школе учионице су опремљене неопходним намештајем, али уз недостатак основних наставних средстава. Иако је већина ђачких родитеља оптерећена социјалним проблемима, према школи и својој деци имају веома коректан однос.

Родитељи су активни на :
-родитељским састанцима;
-ангажовани су као стручни сарадници у области професионалне оријентације;
-ангажовани су у оквиру Савета родитеља и Школског одбора;
-учествују у раду школских тимова;
-учествују и покрећу акције солидарности;
-непосредно се укључују у акције уређења и реконструкције постојећих и нових објеката и терена за спорт.

У школи се поред редовне наставе организује допунски, додатни рад и друштвено корисни рад са ученицима. Школа ради на унапређењу и заштити жиотне средине, остварује васпитну и културну улогу, сарађује са друштвеном средином кроз разноврсне активности и манифестације.

Посебна пажња посвећује се положају ученика у васпитно образовном процесу. Тежи се да постану активни субјекти у свим видовима васпитно образовног рада. Ученици су ангажовани у оквиру ваннаставних активности, слободних и друштвених активности. У све слободне активности ученици се укључују добровољно и према свом интересовању. Све слободне активности груписане су у:
-културно уметничке;
-научно истраживачке;
-научно техничко и проналазачко радне, производне и саобраћајне активности;
-спортско рекреативне.

У школски календар значајних ученичких активности убрајају се екскурзије ученика и организација и извођење:
- Школе у природи;
-припремна настава за ученике 8.разреда,
-полагање завршних испита и поправних испита;
-остваривање спортских , културних и рекреативних активности ученика.

У оквиру спортских , културних и рекреативних активности ученика организују се:
-посета Вуковом сабору у Тршићу;
-јесењи и пролећни излети у ловиште ВУ Моровић;
-спортски дани;
-пријем ученика првог разреда у Дечји савез;
-учешће у приредби за баке и деке „Сунчана јесен живота“;
-приредба за крај првог полугодишта;
-припрема програма за Школску славу- светог Саву;
-учешће у програму поводом 8. марта;
- активности поводом Дана школе;
-опроштајно вече ученика 8.разреда (Мала матура);
-активности у оквиру Дечје недеље;
-учешће у манифестацији „ Филипови дани“;
-обележавање 8 . септембра (Дан жртава фашизма у Јамени)...

Школа остварује образовно васпитну делатност реализацијом одговарајућег школског односно наставног плана и програма за основне школе у трајању прописаном законом. Образовно васпитну делатност остварује на српском језику, ћириличним писмом.

Обележава свој празник Дан школе у другој половини маја, пригодним културним и спортским манифестацијама. Подручне школе такође обележавају овај празник, Јамена у мају, а Вишњићево у октобру. Дан школе је радни, ненаставни дан. Поред Дана школе, обележавају се још и Свети сава – школска слава, Дан жена, Дан просветних радника итд.